مهام

مرکز هدایت استعدادهای مدیریتی

توانشکده

null

توسعه زیرساخت ها و ایجاد بستر امید

در مرحله آخر با توسعه زیرساخت ها باعث بالابردن افق دید در استعدادهای برتر می شود.

null

زمینه سازی برای اثرگذاری قوی در افراد نخبه

در مرحله بعد باید زمینه را برای اثرگذاری نخبگان در جامعه می باشد.

null

توانمندسازی در اجتماعات نخبگانی

یکی از مهمترین وظایف پس از شناسایی توانمند کردن نخبگان در چهارچوب گفتمان اسلامی _ ایرانی

null

استقرار نظام شناسایی و هدایت اجتماعی

یکی از مهمترین راهبردها شناسایی افراد مستعد در حوزه مدیریتی می باشد.

توانشکده مهام

موسسه توانمند سازی مهام با توجه به دغدغه های موجود در عرصه مدیریت کشور و در راستای منویات رهبرانقلاب و رسیدن به جامعه توسعه یافته و پیشرفته مد نظر ایشان در تاریخ اول دی ماه ۵۶۳۳فعالیت خود را با حضور جمعی از استعداد
های حوزه و دانشگاه شروع کرده است .


این مجموعه با هدف رفع چالش های پیش روی حوزه های مدیریتی و منابع انسانی به صورت غیرجناحی از طریق فعالیتهای علمی و رصد و تحلیل اطلاعات مرتبط با مجموعه ها و موضوعات مدیریتی و اجتماعی تشکیل و در این مسیر با جذب و آگاه سازی آحاد مردم به ویژه جوانان و مدیریان دغدغه مند اقدام به ایجاد شبکه پایدار توانمند سازی در حوزه های مختلف مدیریتی کرده است

تخصص100%
100%
تعهد100%
100%
چشم انداز توانشکده مهام

جامعه نخبگانی مطلوب، جامع های است پویا که در آن اجتماعات نخبگانی در چارچوب ارز شهای اسلامی ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی ایران، فرصت رشد و شکوفایی حداکثری را بر پایه تنوع استعدادها و توانمندی های خود به دست آورد و ضمن حل مسائل جامعه، تدبیر امور تحول آن را دست می گیرد.
چشم انداز ما در این مرکز ایجاد و توسعه پایدار نوآوری خلاقانه و نخبگانی با تمرکز بر توانمندسازی مدیریتی نخبگان واستعداد های برتر حوزه علمیه می باشد. مرکز سعی دارد تا با کمک روش های نوین آموزشی دانش کافی و به روز را در حوزه مدیریتی طلاب تقویت نماید و کمبود های موجود در عملکرد مدیریتی این اشخاص را برای ورود به عرصه هاشی مدیریت برطرف سازد . مرکز بر آن هست تا به مرجع توانمندسازی ا در حوزه مدیریت تبدیل شود

مراحل توانمندسازی در مهام
null

گام ششم

آموزش های عملی
null

گام پنجم

آموزش های کارگاهی
null

گام چهارم

آموزش های تئوری

null

گام سوم

آزمون های استعدادی
null

گام دوم

آزمون های روانشناختی
null

گام اول

شناسایی استعداد ها
فهرست