• حجم کمتر از 500 کیلوبایت
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست